Advocatia logo

Jakob BakkaYrkesbakgrunn

  • Partner, Advokatfirmaet Kjær, 2013
  • Advokat, kontorfellesskap med Advokatfirmaet Kjær, 2012
  • Advokat, Advokatene i Tollbodgada, 1993-2011
  • Advokat, Advokatfirmaet Kjær, 1991-1993
  • Ansatt advokat, Advokatfirmaet Kjær, 1990-1991
  • Dommerfullmektig Kristiansand byrett, 1988-1990
  • Juridisk konsulent Fylkesmannen i Vest-Agder, 1987-1988
  • Løytnant og Kapteinløytnant i Sjøforsvaret, 1981-1987
  • Cand.jur. Universitetet i Bergen, 1987
  • Sjøkrigsskolen m/høyere skipsførereksamen

Kompetanse

Jakob Bakka har spesiell og lang erfaring med bygge- og reguleringssaker, festeforhold og rettigheter til fast eiendom. Ellers har Bakka bred erfaring og kompetanse på erstatning og forsikring ved personskader (trafikkskader, yrkesskader, pasientskader).T: 38 100 600

M: 99 26 67 69


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse:  Postboks 153, 4662 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies