Advocatia logo
Jørgen Birkeland
Advokat/Assosiert Partner
Mobil: 99 50 75 41
Telefon:

Jørgen Birkeland har omfattende erfaring innenfor kontraktsrett, med særlig vekt på entreprisesaker, og bistår både byggherrer, entreprenører og prosjekterende i alle faser av byggeprosjekter. Dette omfatter utarbeidelse av kontrakter, kontraktsforhandlinger, oppfølging av pågående prosjekter, sluttoppgjør og mangelshåndtering. Han er jevnlig i retten med saker innenfor sine fagområder.

Birkeland har som juridisk sjef i Standard Norge hatt ansvaret for utviklingen av nye og reviderte standardkontrakter innenfor bygg og anlegg i Norge. I Arbeidstilsynet ledet han arbeidsgruppen som utarbeidet den gjeldende byggherreforskriften. Gjennom de siste 15 årene har Birkeland holdt over hundre foredrag om ulike temaer innenfor entrepriserett, og om byggherreforskriften og HMS.

Erfaring

  • 2022-              Advokatfirmaet Kjær DA - Assosiert partner
  • 2018-2022     Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Senioradvokat
  • 2014-2018     Advokatfirmaet Wiersholm AS - Fast advokat
  • 2007-2014     Standard Norge - Juridisk sjef/prosjektleder
  • 2003-2006     Arbeidstilsynet, direktoratet - Juridisk rådgiver
  • 2002                Universitetet i Oslo - Cand.jur.

Kompetanseområder

  • Entrepriserett
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett/HMS
  • Tvisteløsning


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse: Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies