Advocatia logo
Aktuelt:
12.05.2021

Morten Kjær Enger har som tidligere år avholdt forelesninger i pengekravsrett for studenter ved UIA. Forelesningsrekken er avholdt over 7 forelesninger og har gjennomgått sentrale temaer som regler ved betalingsoppgjør og motregning, samskyld og garanti/kausjonsforhold, renter, inkasso, foreldelse, overdragelse av pengefordringer – og gjeld, oppgjørskorreksjon (læren om condictio indebiti) og kreditormora. 04.05.2021

Bostyrer hos Kjær, advokat Christian Bohne, holdt foredrag om «Entreprenørkonkurser» 29. april 2021. Kurset ble holdt i et studio i Oslo og streamet for insolvens-, entreprise- og bankadvokater fra hele landet.16.03.2021

Advokat og Partner Morten Kjær Enger i Advokatfirmaet Kjær har 11. og 12. mars avholdt sine årlige forelesninger i personopplysningsrett for studenter i markedsføring og ledelse ved Universitet i Agder.  Forelesningene har til formål å gi en oversikt over grunnleggende regler om vern av personopplysninger etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR), særlig sett fra virksomhetsperspektivet. Det gis også komprimert oversikt over visse særlige rettslige tema, slik som vern av personopplysninger i relasjon til elektronisk markedsføring og relasjonen til regler i markedsføringsloven, vern av personopplysninger i forbindelse med bruk av informasjonskapsler/cookies og relasjonen til regler i ekomloven, overføring av personopplysninger til utlandet herunder til USA etter den såkalte Schrems II-dommen samt noen utviklingstrekk.12.02.2021

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester fra private aktører for flere milliarder kroner hvert år, og for å sikre at slike innkjøp foregår på rettferdige og forutsigbare vilkår, må de aller fleste offentlige anskaffelser og kontraktstildelinger gjøres etter forhåndsdefinerte konkurranseregler – nemlig lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fra tid til annen oppstår det situasjoner der leverandører og tilbydere mistenker at oppdragsgiver ikke har fulgt disse reglene på korrekt måte – hva kan en leverandør gjøre når stat eller kommune ikke har fulgt egne spilleregler?06.11.2020

Vår advokat Christian Bohne holdt i forrige uke et innlegg om konkurser i retailbransjen på «Den årlige konkursrettsdagen 2020». Kurset ble arrangert av Juristenes Utdanningssenter på Oslo Kongressenter og hadde over 300 deltakere.20.10.2020

Advokatfirmaet Kjær har gjennom sin deltakelse  i Advocatianettverket inngått samarbeid med Tryg Forsikring som tilbyder av advokattjenester til Tryg sine kunder. Samarbeidet startet i 2019 og Advokatfirmaet Kjær dekker kundemassene i fylkene Agder, Vestfold/Telemark og deler av Viken.  Det ytes varierte juridiske tjenester til Tryg-kundene, men hovedvekten av sakene gjelder bistand i forbindelse med feil og mangler på fast eiendom, kjøp og salg av løsøre og arbeidsrettslige problemstillinger. Advokattjenestene tilbys til Tryg-kundene på gunstige vilkår. Les mer om samarbeidet og medlemsfordelene her: https://www.tryg.no/meld-skade/rettshjelp15.09.2020

As Global Ocean Technologies (GOT) on 29th June 2020 announced in an article on the company’s website, GOT has entered into a three-year frame agreement to provide yard stay, services and repairs for Maersk Drilling’s offshore drilling rigs.

Advokatfirmaet Kjær has acted as legal advisor to GOT and supported GOT in the negotiations with Maersk Drilling and in drawing up the contracts.

GOT writes in their article on the company’s website: "This frame agreement is of great importance to Global Ocean Technologies and our partners. We got good support from our legal adviser Morten Kjær Enger at Advokatfirmaet KJÆR DA".

Furthermore, Morten Kjær Enger at Advokatfirmaet Kjær has also supported GOT in setting up  the contractual framework with rig giant Valaris which will govern the coming up yardstay and work to be performed by GOT on the rig Rowan Viking. See GOT announcement on the company’s website 13th September 2020.28.08.2020

As detailed in MacGregor’s announcement issued today, 27 August 2020 https://www.macgregor.com/news-insights/releases/2020/macgregor-secures-largest-single-vessel-contract-for-ohts-alfa-lift-wind-foundation-installation-vessel/, MacGregor has entered into an engineering, procurement and construction (EPC) contract for delivery to the OHT offshore wind foundation vessel, Alfa Lift. 

Advokat Morten Kjær Enger at Advokatfirmaet Kjær has supported MacGregor with legal advice in connection with the contract negotiations and in drawing up the contracts with OHT and MacGregor’s sub-suppliers in the project.
Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse:  Postboks 153, 4662 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies