Advocatia logo

20.10.2020

ADVOKATFIRMAET KJÆR - TRYG FORSIKRING SIN SAMARBEIDSPARTNER

Advokatfirmaet Kjær har gjennom sin deltakelse  i Advocatianettverket inngått samarbeid med Tryg Forsikring som tilbyder av advokattjenester til Tryg sine kunder. Samarbeidet startet i 2019 og Advokatfirmaet Kjær dekker kundemassene i fylkene Agder, Vestfold/Telemark og deler av Viken.  Det ytes varierte juridiske tjenester til Tryg-kundene, men hovedvekten av sakene gjelder bistand i forbindelse med feil og mangler på fast eiendom, kjøp og salg av løsøre og arbeidsrettslige problemstillinger. Advokattjenestene tilbys til Tryg-kundene på gunstige vilkår. Les mer om samarbeidet og medlemsfordelene her: https://www.tryg.no/meld-skade/rettshjelp


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse: Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies