Advocatia logo

12.05.2021

Forelesninger i pengekravsrett

Morten Kjær Enger har som tidligere år avholdt forelesninger i pengekravsrett for studenter ved UIA. Forelesningsrekken er avholdt over 7 forelesninger og har gjennomgått sentrale temaer som regler ved betalingsoppgjør og motregning, samskyld og garanti/kausjonsforhold, renter, inkasso, foreldelse, overdragelse av pengefordringer – og gjeld, oppgjørskorreksjon (læren om condictio indebiti) og kreditormora

 

*Bilde er fra forelesning tidligere år hvor Morten kunne møte studentene fysisk.


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse: Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies