Advocatia logo

Juridisk rådgivning gjennom 30 år

Lokal kompetanse - nasjonalt nettverk

Advokatfirmaet Kjær er et av de største advokatfirmaene i Kristiansand. Firmaets advokater har bred erfaringsbakgrunn fra privat næringsliv, departementer, domstoler og universitetsstillinger.

Vi ønsker å tilby høy juridisk kompetanse og nøyaktig arbeid, kombinert med forretningsforståelse og service til både næringslivet og privatpersoner. 

Vi er for tiden åtte advokater, to advokatfullmektige og to sekretærer.

Advokatfirmaet Kjær har omfattende erfaring med tvister for domstolene innenfor sine rettsområder. Advokatfirmaet Kjær er en  del av det landsdekkende advokatsamarbeidet Advocatia som gir oss kontaktnettet til mer enn 200 advokater i hele Norge. Du kan lese mer om  dette samarbeidet her.

 

 

Samarbeidspartnere

                

   Logo Sørlandsparken Næringsforening AS   

 

 

Prisopplysninger

Våre priser er konkurransedyktige. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.
 
Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Forskrift om prisopplysning for tjenester». For nye kunder sender vi ved oppdragets begynnelse en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysninger om våre timepriser og faktureringsrutiner.

- Standard oppdragsvilkår kan lastes ned her (pdf)

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no. 

 


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse: Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies