Om oss

Om oss

Advokatfirmaet Kjær DA er et av de mest anerkjente advokatfirmaene i Kristiansand. Firmaets advokater har bred erfaringsbakgrunn fra privat næringsliv, departementer, domstoler og universitetsstillinger.

Vi tilbyr høy juridisk kompetanse og nøyaktig arbeid, kombinert med forretningsforståelse og service til både næringslivet og privatpersoner.

Firmaet består av fem partnere, en assosiert partner, to advokater, en advokatfullmektig, en advokatassistent og en sekretær.

Kjær har et bredt nettverk av samarbeidspartnere over hele landet og er blant annet medlem av samarbeidsnettverket, «Advocatia».

Demobilde. Husk å endre denne teksten

Prisopplysninger

Våre priser er konkurransedyktige. Størrelsen på salæret avhenger først og
fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk»
og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Forskrift om prisopplysning for tjenester». For nye kunder sender vi ved oppdragets begynnelse en oppdragsbekreftelse, som inneholder våre timepriser og vilkårene for oppdraget.

- Standard oppdragsvilkår kan lastes ned her (pdf)

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.