Advocatia logo

Forbrukertvister

Kjær bistår privatpersoner i forbindelse med tvister i forbrukerforhold. Dette vil typisk gjelde tvister knyttet til mangler eller forsinkelser ved kjøp og salg av bil, båt eller andre større nyttegjenstander.

Våre advokater med særlig kunnskap om Forbrukertvister er : Jens Arne MoslandKjell Bentestuen 

Arbeidsrett

Kjær bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige feltet. Dette er et bredt arbeidsfelt, som blant annet omfatter rådgivning og forhandlingsbistand knyttet ansettelsesavtaler,  fratredelsesavtaler, HMS og arbeidsmiljø, incentivordninger, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, oppsigelse og avskjed, outsourcing, varsling og virksomhetsoverdragelser.

Våre arbeiderettsadvokater er også erfarne foredragsholdere.

Advokater tilknyttet fagområdet Arbeidsrett: Jens Arne Mosland, og Kim Robert Danielsen

Personskaderett

Våre personskadeadvokater er spesialisert på å bistå skadelidte i erstatningssaker relatert til yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, voldsskader og personskader for øvrig. Vår bistand i slike saker omfatter rådgivning, forhandlinger og prosedyre med sikte på å oppnå et korrekt erstatningsoppgjør. 

Advokatt tilknyttet fagområdet Personskade: Jakob Bakka

Fast eiendom

Kjær har et stort og kompetent fagmiljø innen fast eiendom. Vi utfører til enhver tid et betydelig antall oppdrag som omhandler bolig og fritidsbolig. På dette feltet bistår vi både enkeltpersoner, sameier og borettslag.  Kjær har i mange år vært samarbeidspartner til Huseiernes Landsforbund.

Blant sakstypene som vi arbeider mye med er leieforhold, skjønn, jordskifte, naborett, entrepriseforhold, plan- og bygningsrett, reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp og salg, servituttforhold, sameiespørsmål, seksjonering, tinglysning, ekspropriasjon og tomtefeste. 

Advokater tilknyttet  Fast eiendom:  Henrik Berge,  Jakob BakkaJens Arne MoslandKim Robert Danielsen, Kjell Bentestuen Pål Stendal

Familie, arv og skifterett

Kjær har betydelig ekspertise innen fagområdene familie-, arv- og skifterett. Sakstyper vi arbeider mye med innen dette feltet er arveoppgjør/skifte av dødsbo, arveplanlegging, barnefordeling, ulike former for generasjonsskifte, skifte/økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, vergemålssaker samt utarbeidelse av ektepakt, testament og samboeravtaler. Alle våre advokater innen familie, arv og skifte har omfattende prosedyreerfaring og fører jevnlig saker for domstolene. Målet er imidlertid alltid å løse konflikter innen dette feltet uten domstolenes hjelp, og vi vektlegger å arbeide konstruktivt og løsningsorientert.  

Advokater tilknyttet fagområdet Familie, arv og skifte: Jakob BakkaJens Arne MoslandKim Robert Danielsen Kjell Bentestuen


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse:  Postboks 153, 4662 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies